• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Rakettkrigens opprinnelse

Det er vanskelig å fastslå tiden da denne tradisjonen begynte. I dag finnes det mange forskjellige versjoner av denne historien. Den første versjonen sier at rakettekrigen har opprinelse i 19. århundre. Når Vrontados ble beleiret av det osmanske rike konfiskerte de kanoner fordi de var redd for en oppstand. Derfor måtte de innbyggere kjempe med raketter.


Den andre historien sier at tradisjonen begynte under tyrkiske beleiringen. Inbyggerne kunne ikke feire påsken på den gang. Kristne mennesker fra Panagia Erithiani og Agios Markos tok beslutningem om å fingere rakettkrigen mot hverandre for å ta tyrker vekk. Tyrkerne var redd for denne kampen og tok avstand fra denne øya. De kristne mennesker kunne imidlertid feire påsken.

Begge historier ble fortalt til oss av mennesker i Vrontados i løpet av rakettekrigen.