• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Rakettkrigen om dagen

Folk abeider om dagen, slik at alle nødvendige forberedelser er gjørt før hendelsen begynner.
Motstandere forbereder ramper og retter våpen mot hverandre.

rwday1

rwday5

rwday6

byday


Alt er klart ved kveld. Hvem som helst venter på den forestående hendingen.