• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Impressions

Gdzie odbywa si? bitwa?

W Wielk? Sobot? oko?o godziny 20 czu? ju? unosz?ce si? w powietrzu zabaw? i napi?cie. Ulice s? puste, co? si? zatem musi wydarzy?!

Read more...

W ma?ym, osobliwym miasteczku, gdzie? nad Morzem Egejskim, ka?dego roku, w wieczór poprzedzaj?cy Wielkanoc niebo roz?wietla tysi?ce rakiet.

Read more...

Tajemnicze pochodzenie

Kilka dni przed wydarzeniem mieszka?cy ostro?nie zabezpieczaj? drzwi i okna budynków, a tak?e ustawiaj? barierki wokó? ko?cio?ów, aby zabezpieczy? wiernych.

Read more...

Doznania z bitwy rakiet

Bitwa rakiet jest wyj?tkowym zwyczajem odbywaj?cym si? we Vrontados, na greckiej wyspie Chios. Tradycja ta si?ga kilku stuleci.

Read more...

Pocz?tki bitwy rakiet : odkryjmy sekret

Zesz?ej soboty, w dzie? s?awnej bitwy rakiet na wyspie Chios, nasz kolega Andrei po??wi?ci? si? podczas ekstremalnej temperatury, aby ujawni? pocz?tki tej tradycji.

Read more...

More Articles...

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>